Stichting WoonMere

Ineke Smidt nieuwe voorzitter WoonMere

Tijdens halfjaarllijkse oudervergadering op 22 maart 2016 is Ineke Smidt geinstalleerd als nieuwe voorzitter van WoonMere. Ineke is arts van beroep en heeft een brede bestuurlijke ervaring. Als oud wethouder zorg heeft zij zich altijd zeer betrokken gevoeld bij de ontwikkeling van WoonMere en heeft zij WoonMere in de laatste fase van de voorbereidingen actief ondersteund. In september 2010 heeft Ineke Smidt in de functie van wethouder Zorg WoonMere officieel geopend.

 Ineke Smidt

Vrijwilligers gevraagd
WoonMere zoekt mensen die als vrijwilliger graag samen met onze bewoners leuke dingen willen doen. klik op de link voor de wervingsbrief.

De Stichting WoonMere bestaat uit ouders van jongeren met een aangeboren beperking. De Stichting heeft tot doel het realiseren en in stand houden van een kleinschalige woongroep ten behoeve van jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking. Naast dit specifieke doel heeft de Stichting een aantal meer algemene doelen geformuleerd. Het project dat de Stichting WoonMere heeft geïnitieerd is uniek om een aantal redenen. 

1. Het is het eerste initiatief voor lichamelijk/meervoudig gehandicapte jongeren in Almere.
2. Vanaf de start worden de jongeren zeer nadrukkelijk betrokken om hun eigen wensen in te brengen.
3. Er wordt vanaf het begin nauw samengewerkt met bestaande maatschappelijke organisaties in Almere.
4. De gemeente Almere heeft zich van af het begin positief opgesteld en het project “geadopteerd”.
5. Het project past naadloos in het pilotproject van de vernieuwingen op wetgeving zoals de WMO.

 

De stichting WoonMere heeft van de belastingdienst de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ontvangen.Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

WoonMere streeft er naar zo transparant mogelijk te werken met met middelen die door derden beschikbaar worden gesteld. Daarom publiceren wij jaarlijks ons activiteitenverslag inclusief financiële verantwoording. Klik hier voor het jaarverslag 2015 en hier voor het jaarverslag van de bewoners.

Locatieadres: 
WoonMere 
Nederlandstraat 2 
1363 DB  ALMERE-POORT 
Tel: 036-5249700
E-mail:
info@woonmere.nl

    

Adres secretariaat:
Stichting WoonMere
Sportmark 77
1355 KE ALMERE
Tel: 036-5470990
Fax: 036-5470991
Mobiel: 06-19264140
E-mail:
info@woonmere.nl

Zorgbegeleiding:
Amerpoort
Nederlandstraat 4
1363 DB  ALMERE-POORT
Tel: 036-5249703
Spoed: 036-5249700
E-mail:
woonmere@amerpoort.nl